Geschiedenis

De avondvierdaagse is een jaarlijks terugkerend Nederlands evenement waar gedurende vier dagen kan worden gewandeld. In 1909 is de term ‘vierdaagse’ in Nederland voor het eerst geïntroduceerd. De Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBLO) hield in die tijd zogenaamde wandelmarsen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de ‘wandelmarsen’ door de bezetters verboden. Aangezien er in het Gooi een groot aantal wandelaars was die behoefte had aan een wandelevenement, ontstonden de wandelingen onder de term zoals we die nu kennen: de avondvierdaagse.

De wandelingen werden voor het eerst gehouden in 1940 en dit kreeg al snel navolging in andere plaatsen in Nederland. Toen de bezetters achter deze nieuwe vorm kwamen werden deze wandelevenementen verboden aangezien ze werden gezien als samenscholing tegen de bezetters. Na de Tweede Wereldoorlog werd de avondvierdaagse door diverse gemeentes en lokale wandelverenigingen weer opgepakt en werden er volop avondwandelvierdaagsen gehouden.

Momenteel is het zelfs zo, dat de wandelvierdaagse in vele plaatsen in Nederland wordt gehouden en dat dit soms zelfs grote evenementen zijn zoals de Nijmeegse Vierdaagse. Veelal worden de avondwandelvierdaagse aangeboden in 2 à 3 afstanden, te weten: 5 kilometer, 10 kilometer en 15 kilometer. Het is meestal niet zo dat dit dan ook betekent, dat er alle 4 de dagen zo’n afstand wordt gelopen, maar dat de 4 dagen bij elkaar opgeteld wel het totaal weergeeft. In veel plaatsen wordt er namelijk op de laatste dag door alle deelnemers dezelfde afstand gelopen. Op grote wandelevenementen (zoals de Nijmeegse Vierdaagse) worden er veel langere afstanden gelopen, hier moet men dan denken aan afstanden van 30, 40 of 50 kilometer.

De wandelvierdaagse Ter Apel is voor het eerst gehouden in de begin jaren zestig van de vorige eeuw. Initiatiefnemer hiertoe was dhr. C.Hartog douane beambte, verwoed wandelaar en voormalig wethouder van de gemeente Vlagtwedde. Samen met twee docenten lichamelijke opvoeding van de Rijks HBS Ter Apel de heren Van der Laar en De Wit werd een comité opgericht die vervolgens de organisatie op zich nam. Na verschillende wisselingen in de samenstelling van het comité is in 2006 de stichting wandelvierdaagse Ter Apel opgericht.